{{SlideHomePageSco.Title}}
En / Ar

{{whatmustafa.Title}}

{{whatmustafa.Desc}}

{{whatmustafa.Title}}

{{whatmustafa.Desc}}

علوم ارتباطات
دستاوردهای علم ارتباطات و اطلاعات در دهه‌های اخیر چنان بر زندگی ما تأثیر گذاشته است که تصور زندگی بدون آن‌ها دیگر آسان نیست. امروز ما از هر نقطه با تمام جهان در ارتباط هستیم تا از آن‌چه نیاز داریم آگاهی یابیم
بیوتکنولوژی
دانش و فهم ما از ساختارهای بنیادین شکل‌دهنده حیات بر روی زمین در طی نیم‌قرن گذشته تغییر بسیاری کرده و رشته‌های مختلف علوم زیستی همچون ژنتیک، زیست‌شناسی مولکولی، علوم اعصاب و نظایر آن باعث پیشرفت در درک و فهم ما از نحوه کارکرد سامانه‌های زنده شده است.،
نانو تکنولوژی
در چند دهه اخیر محققان به مدد دانش نوظهور نانو از سد ویژگی‌های رایج مواد عبور کرده و به آن‌ها خواص جدیدی بخشیده‌اند. این توانایی مدیون دست‌کاری در خصوصیات مواد در ابعاد بسیار ریز تا سطح مولکول‌ها و اتم‌های مواد و سلول‌های زنده است.،
سایر تکنولوژی ها
محققان مسلمان بسیاری در گوشه و کنار جهان با نوآوری‌ها و یافته‌های خود به پیشرفت علم و فناوری کمک می‌کنند و بر بهبود کیفیت زندگی بشر تأثیر می‌گذارند.
چگونه در این جایزه شرکت کنید؟
نامزدی برای دریافت جایزه مصطفی(ص) بر مبنای یک اثر یا دستاورد برجسته نظری یا کاربردی صورت می‌گیرد و مجموع فعالیت‌ های علمی یا اثر کلی یک فرد بر حوزه‌های علمی فناوری، در گام بعدی مورد توجه داوران قرار دارد. ثبت ‌نام از سوی خود فرد امکان‌ پذیر نیست و آثار علمی توسط نهادهای نامزدکننده و یا دانشمندان و شخصیت‌های علمی جهانی به دبیرخانه جایزه معرفی می شوند.
بیشتر


از رویداد های جایزه مصطفی مطلع شوید!
ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص)، جهت انتشار اخبار جایزه، ماهانه خبرنامه ای را منتشر می کند. بخش های مختلف دبیرخانه شامل ارتباطات و اطلاع رسانی، امور بین الملل، برنامه ریزی و مستندسازی، تشریفات و مراسم، صندوق و وقف می باشد.
شما میتوانید جهت دریافت اخبار با پست الکرونیکی خود ثبت نام نمایید
ایمیل خود را با فرمت درست وارد نمایید
برگزیدگان مصطفی

خبر های جدید

همه خبرها

{{x.Title}}

{{x.StickerTitle}} {{x.NewsDate | jalaliDate:'jDD jMMMM jYY' }}
{{x.shortDesc}}

رویداد های تازه

همه رویدادها
{{x.Desc}}
{{x.Datetime | jalaliDate:'jDD jMMMM jYY' }}
{{Hadisbsco.Title}} {{Hadisbsco.Desc}}
واقفین
{{Endowmentsc.Title}}
{{Endowmentsc.Desc}}
حامیان
حامیان داخلی
حامیان خارجی